परिपत्रक

महागाई भत्ता वाढ देण्यासंदर्भात मा. वित्तमंत्र्यांना निवेदन दि. ११ मार्च २०१९

जागतिक महिला दिन – शासनास द्यावयाचे निवेदन दि. ८ मार्च २०१९

विक्रीकर अधिकारी संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात महासंघाचे निवेदन दि. २१ फेब्रुवारी २०१९

पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना झालेल्या मारहाणीसंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. १३ फेब्रुवारी २०१९

शासकीय कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील क्रीडा धोरणात सुधारणा होण्यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. १२ फेब्रुवारी २०१९

महासंघाच्या ३३ व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमासंबंधी शासकीय प्रसिद्धीपत्रक दि. ७ फेब्रुवारी २०१९

३३ वा वर्धापन दिन कार्यक्रमपत्रिका

२०१६ पूर्वीच्या निवृत्तीवेतन धारकांचे निवृत्तीवेतन सुधारणेबाबत शासनास निवेदन दि. २८ जानेवारी २०१९

७ व्या वेतन आयोगासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक दि. २५ जानेवारी २०१९

वेतनत्रुटींबाबतच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. १० जानेवारी २०१९

आंदोलनापूर्वीच सुयोग्य मार्ग काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. १० जानेवारी २०१९

जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. ३. १. २०१९

रजा आंदोलन स्थगित केल्याबाबत प्रसिद्धीपत्रक दि. २. १. २०१९

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासंदर्भात पत्र दि. ३१. १२. २०१८

रजा आंदोलनासंदर्भात मा. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेचे प्रसिद्धीपत्रक दि. २८.१२.२०१८

७ वा वेतन आयोग लागू केल्यासंदर्भात महासंघाचे प्रसिद्धीपत्रक दि. २७.१२.२०१८

७ वा वेतन आयोग लागू केल्यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. २७.१२.२०१८

रजा आंदोलनासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. २४.१२.२०१८

बाल संगोपन रजेबाबत शासननिर्णय दि. १५. १२. २०१८

सामूहिक रजा आंदोलनासंदर्भात मा. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. १३ डिसेंबर, २०१८

७ व्या वेतन आयोगासंदर्भात वेतनत्रुटींबाबतचा अहवाल लवकर देण्याबाबत बक्षी समितीला निवेदन दि. ६ डिसेंबर, २०१८

७ व्या वेतन आयोगासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. ५ डिसेंबर, २०१८

७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव दि. ५ डिसेंबर, २०१८

७ वा वेतन आयोग पूर्णांशाने लागू करण्याबाबत निवेदन दि. १ डिसेंबर, २०१८

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांना रास्त वेतन मिळण्याबाबत निवेदन दि. ३० नोव्हेंबर, २०१८

७ वा वेतन आयोग पूर्णांशाने लागू करण्याबाबत निवेदन दि. २७ नोव्हेंबर, २०१८

पुणे जिल्हा समन्वय समितीचे प्रसिद्धीपत्रक दि. ५ नोव्हेंबर, २०१८

महागाई भत्ता थकबाकीसाठी पुरवणी देयकास परवानगी देण्यासंदर्भात निवेदन दि. १ नोव्हेंबर, २०१८

मा. मुख्यमंत्र्यांसमवेत दि. ४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त दि. ३१ ऑगस्ट, २०१८

महागाई भत्त्यासंदर्भात निवेदन दि. २९ ऑगस्ट, २०१८

जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करणेबाबत निवेदन दि. २९ ऑगस्ट, २०१८

केरळ राज्याला अर्थसहाय्य देण्याबाबत पत्र दि. १८ ऑगस्ट, २०१८

सेवानिवृत्तांसाठी महागाई भत्ता शासन निर्णय दि. १३.८.2018

संपासंदर्भात पत्रव्यवहार व वृत्तपत्र कात्रणे दि. ८.८.२०१८

संप स्थगितीबाबत प्रसिद्धीपत्रक दि. ६.८.२०१८

संपासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. ६.८.२०१८

संपासंदर्भात शासनाचे प्रसिद्धीपत्रक दि. ४.८.२०१८

तालुका कृषी अधिकारी, पाटण, जि. सातारा यांना झालेल्या मारहाणीसंदर्भात निवेदन दि. ४ ऑगस्ट, २०१८

संप संदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. २.८.२०१८

कार्यसंस्कृती अभियान… आवाहन

बाल संगोपन रजेचा शासन निर्णय दि. २३.७.२०१८

बक्षी कमिटीला पत्र दि. २३.७.२०१८

५ दिवसांच्या आठवड्याबाबत मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. २०.७.२०१८

मारहाण-दमबाजी संदर्भात भा.दं.सं. मध्ये केलेली सुधारणा रद्द न करण्याबाबत निवेदन दि. २०.७.२०१८

विमाछत्र हप्त्यांबाबत शासनास निवेदन दि. १७.७.2018

आंदोलनाची वेळ न आणण्याबाबत शासनास निवेदन दि. १६.७.२०१८

दंत शल्यचिकित्सकाच्या वेतन श्रेणीसंदर्भातील अन्यायाबाबत शासनास निवेदन दि. ६.७.२०१८

संपासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. २८.६.२०१८

आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांना म्हणणे मांडण्याची संघी देण्याबाबत शासनास निवेदन दि. २५.६.२०१८

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी निर्णायक बैठकीसाठी मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. १९.६.२०१८

भा.प्र.सेवेत अन्य मार्गाने थेट प्रवेश देण्याच्या निर्णयासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. ११.६.२०१८

दि. ३० मे, २०१८ रोजी मुख्यसचिवांसमवेत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त दि. ११.६.२०१८

महासंघाच्या कल्याणकेंद्रासाठी शासनाने मंजूर केलेला निधी लवकर मिळणेबाबत सा.प्र.वि. ला निवेदन दि. ८.६.२०१८

मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जि.प. वाशीम यांच्या अनुचित कार्यपद्धतीबाबत शासनास पत्र दि. ८.६.२०१८

भा.दं.सं. आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मध्ये सुधारणा, राजपत्र दि. ७.६.२०१८

राज्य कार्यकारिणी बैठकीचे प्रसिद्धीपत्रक दि. ३०.५.२०१८

महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदली धोरणासंदर्भात शासनास निवेदन दि. १६.५.२०१८

सर्व रिक्त पदे भरणे व सेवानिवृत्तीचे वय ६० करणे याबाबत शासनास निवेदन दि. ३.५.२०१८

संयुक्त विचारविनिमय समितीच्या बैठकीसाठी मा.मुख्यसाचिवांना पत्र दि. २.५.२०१८

प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सहकार्य करण्याबाबत मा.राज्यपाल व राजकीय पक्षांना पत्र दि. २.५.२०१८

राजकीय पक्षांचे सहकार्य घेण्यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. २७.४.२०१८

प्रश्नांसंदर्भात चर्चाविनिमयासाठी वेळ देण्याची मा. मुख्यमंत्र्यांना विनंती दि. २६.४.२०१८

राज्य कार्यकारिणी बैठकीसंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. २५.४.२०१८

राज्य कार्यकारिणी बैठकीसंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. २३.४.२०१८

पदोन्नतीची १००% पदे तातडीने भरण्याबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. ११.४.२०१८

प्रश्नांबाबत निर्णय न झाल्यामुळे नाराजी व्यक्त करणारे शासनास पत्र दि. १०.४.२०१८

बक्षी समितीकडे मुलाखतीसाठी वेळ निश्चित करण्यासाठी सर्व सचिवांना आवाहन पत्र दि. २६.३.२०१८

सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देण्यासंदर्भात निवेदन दि. २१.३.२०१८

सर्व पदाधिकारी, संलग्न संघटना व जि.स.स. ना सूचना दि. १४.३.२०१८

शासनाने दिलेला निधी व्यपगत न होण्यासाठी शासनास निवेदन दि. १३.३.२०१८

जागतिक महिला दिन कार्यक्रमासंदर्भात शासन प्रसिद्धीपत्रक दि. ८.३.२०१८

७ व्या वेतन आयोगासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याबद्दल मा. वित्तमंत्र्यांना आभार – प्रसिद्धीपत्रक दि. ७.३.२०१८

महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत शासनास निवेदन दि. ६.३.२०१८

मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना झालेल्या मारहाण-दमबाजीसंदर्भात गृह्सचिवांना निवेदन दि. ५.३.२०१८

महागाई भत्त्यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. २८.२.२०१८

७ व्या वेतन आयोगासंदर्भात बक्षी कमिटीला दिलेला प्रस्ताव दि. २७.२.२०१८

कर्मचारी मोर्चातील मागण्यांना पाठिंबा प्रसिद्धीपत्रक दि. २०.२.२०१८

अकोला पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेचे अ.मु.का.अ. यांना दिलेल्या धमकीसंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. १५.२.२०१८

महासंघाच्या वर्धापनदिनी ज्येष्ठ कर्मचारी नेते श्री. र.ग.कर्णिक यांना दिलेले मानपत्र दि. ७.२.२०१८

वर्धापन दिनासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक दि. ६.२.२०१८

शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत मा.शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन दि. २३.१.२०१८

महिला अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 10.10.2017

बक्षी समितीचे पोर्टल हाताळण्याबाबत सूचना.

लिपिक टंकलेखक पदांसंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 3.10.2017

महागाई भत्ता थकबाकीसंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 21.9.2017

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परभणी यांना झालेल्या मारहाणीसंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 20.9.2017

विविध मागण्यांसंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 13.9.2017

बक्षी समितीला निवेदन दि. 12 सप्टेंबर, 2017

प्रशंसनीय कामाबद्दल आगावू वेतनवाढी न देण्याच्या शासननिर्णयसंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 23 ऑगस्ट, 2017

बक्षी समितीसमवेत संघटनांच्या बैठकीसंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 23 ऑगस्ट, 2017

महिलांच्या समस्यांबाबत शासनास निवेदन दि. 10 ऑगस्ट, 2017

विविध मागण्यांसंदर्भात शासनास निवेदने दि. 10 ऑगस्ट, 2017

वेतन आयोग म्हणजे काय

संपाच्या पार्श्वभूमीवर मा.मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त दि. 26 जुलै, 2017

नाशिक मनपाच्या आयुक्तांना आमदार बच्चू कडू यांनी केलेल्या मारहाणीसंदर्भात निवेदन दि. 25/7/2017

पगारात भागवा अभियानासंदर्भात शासन परिपत्रक दि. 19 जुलै, 2017

वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछत्र योजनेत सुधारणा शासन निर्णय दि. 17 जुलै, 2017

राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 च्या कार्यकक्षेबाबत शासननिर्णय दि. 17 जुलै, 2017

निनावी व खोट्या तक्रारी दप्तरी दाखल करण्याबाबत प्रसिध्दीपत्रक दि. 12 जुलै, 2017

अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भात शासन परिपत्रक दि. 10/7/2017

संपासंदर्भात बैठकीचे शासनाचे प्रसिध्दीपत्रक दि. 7 जुलै, 2017

संपासंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 6 जुलै, 2017

संपासंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांकडील बैठकीला कर्मचारी संघटनांनाही पाचरण करण्याबाबत मा.मुख्यसचिवांना पत्र दि. 5.7.2017

सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील रु. 5400 ची मर्यादा काढून टाकण्याबाबत निवेदन दि. 3.7.2017

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत निवेदन दि. 3.7.2017

केंद्राप्रमाणे नियमितपणे महागाई भत्ता वाढी देण्याबाबत निवेदन दि. 3.7.2017

मानीव निलंबन पध्दती बंद करणेबाबत निवेदन दि. 3.7.2017

अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा सुविधा देण्याबाबत निवेदन दि. 3.7.2017

विभागीय चौकशी सुरु असलेल्या प्रकरणी पदोन्नती देण्याबाबत निवेदन दि. 3.7.2017

प्रशंसनीय कामाबद्दल दिलेल्या आगावू वेतनवाढीची वसूली न करण्याबाबत निवेदन दि. 3.7.2017

मारहाण-दमबाजीबाबत परिणामकारक कायदा करण्यासंदभात निवेदन दि. 3.7.2017

निनावी व खोटया तक्रारी दप्तरी दाखल करण्याबाबत निवेदन दि. 3.7.2017

महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील मागण्यांबाबत निवेदन दि. 1.7.2017

पशुधन विभागातील अधिकाऱ्यांची पती-पत्नी एकत्रिकरणासंदर्भात बदली होणेबाबत निवेदन दि. 1.7.2017

मुख्यमंत्री सहायता निधीस एक दिवसाचा पगार देण्याबाबत आवाहन प्रसिध्दीपत्रक दि. 1.7.2017

5 दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्तीचे वय व ७ वा वेतन आयोग यासंदर्भात शासनास निवेदने दि. 30.6.2017

संयुक्त विचारविनिमय समिती बैठकीचे कार्यवृत्त दि. 28.6.2017

संपात सहभागी होण्याबाबत जिल्हा परिषद संघटनेला आवाहन दि. 27.6.2017

विक्रीकर अधिकाऱ्यांच्या बेमुदत संपाबाबत शासनास निवेदन दि. 23.6.2017

जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत शासनास निवेदन दि. 22.6.2017

अधिकारी संपाची नोटीस दि. 19 जून, 2017

पगारात भागवा अभियानासंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 5.6.2017

जिल्हा परिषद युनियनला मान्यता देण्यासंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 20 मे, 2017

सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणेबाबत खटुआ समितीला निवेदन दि. 15/5/2017

महासंघाच्या लाक्षणिक उपोषणासंदर्भात शासनाचे महासंघाला पत्र दि. 24.4.2017

विक्रीकर संघटनेच्या आंदोलनाबाबत शासनास निवेदन दि. 20 एप्रिल, 2017

नांदेड जि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेवरील अन्यायाबाबत निवेदन दि. 5.4.2017

मा.वित्तमंत्र्यांच्या विधानपरिषदेतील निराशाजनक उत्तरासंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 30.3.2017

राज्य कार्यकारिणी निर्णयासंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 21.3.2017

अर्थसंकल्पात वाटाण्याच्या अक्षता प्रसिध्दीपत्रक दि. 20.3.2017

अर्थसंकल्पासंदर्भात प्रतिक्रिया प्रसिध्दीपत्रक दि. 18 मार्च, 2017

प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 15.3.2017

जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत निर्णायक बैठक आयोजिण्यासाठी मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 9.3.2017

जागतिक महिला दिन निवेदन दि. 8.3.2017

जागतिक महिला दिन प्रसिध्दीपत्रक दि. 7.3.2017

चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मोर्चाबाबत मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 7.3.2017

राज्य कार्यकारिणी बैठकीची सूचना दि. 6 मार्च, 2017

सेवानिवृत्तांना ओळखपत्रे देण्यासंदर्भात शासननिर्णय व प्रसिध्दीपत्रक दि. 2.3.2017

महिला दिनानिमित्त द्यावयाच्या निवेदनाचा नमुना दि. 2.3.2017

संयुक्त विचारविनिमय समिती बैठक लावण्याबाबत मा.मुख्यसचिवांना पत्र दि. 2.3.2017

मागण्यांबाबत मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 1.3.2017

सेवा प्रकरणांबाबत शासनाचे परिपत्रक दि. 28.2.2017

निवडणूक कर्मचाऱ्यांना विशेष नैमित्तिक रजा मिळणेबाबत मा.मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निवेदन दि. 15.2.2017

सहाय्यक वनसंरक्षक, चंद्रपूर यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यासंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 8.2. 2017

महासंघाच्या 31 व्या वर्धापन दिना कार्यक्रमाचे शासनाचे प्रसिध्दीपत्रक दि. 7.2.2017

31 व्या वर्धापन दिनासंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 4.2.2017

31 वा वर्धापन दिन हस्तपत्रिका

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या ठळक बाबी

महागाई भत्त्यासंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 18.1.2017

सातव्या वेतन आयोगाबाबत वेतन सुधारण समितीची स्थापना शासननिर्णय दि. 17.1.2017

संप स्थगितीबाबत मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 17 जानेवारी, 2017

धुळे महानगरपालिका आयुक्तांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याबाबत मा.अपर मुख्यसचिव, गृह यांना निवेदन दि. 12 जानेवारी, 2017

संपासंदर्भात निवेदन व प्रसिध्दीपत्रक दि. 11.1,2017

आ.बच्चू कडू यांचेसंदर्भात मा.मुख्यसचिवांना निवेदन दि. 5 जानेवारी, 2017

सेवानिवृत्तीचे वयाबाबतच्या समितीला निवेदन दि. 28 डिसेंबर, 2016

सा.प्र.वि. राज्यमंत्री महोदयांकडील बैठकीचे इतिवृत्त दि. 22 डिसेंबर, 2016

श्री.चंद्रकांत गुडेवार यांचेसंदर्भात मा.विधानसभा अध्यक्षांना दिलेले दुसरे सविस्तर निवेदन दि. 20 डिसेंबर, 2016

श्री.चंद्रकांत गुडेवार यांचेसंदर्भात मा.विधानसभा अध्यक्षांना दिलेले निवेदन दि. 16 डिसेंबर, 2016

प्रतिनियुक्तीसाठी 10 वर्षांच्या मर्यादेचे स्वागत मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र व प्रसिध्दीपत्रक दि. 30-11-2016

नाशिक बैठकीतील निर्णयांसंबंधी मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र व प्रसिध्दीपत्रक दि. 22-11-2016

नाशिक बैठकीसंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 18-11-2016

श्री.तुकाराम मुंढे यांच्यासंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 10 नोव्हेंबर, 2016

विक्रीकर संघटनांच्या आंदोलनासंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 10 नोव्हेंबर, 2016

मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 9 नोव्हेंबर, 2016

भा.दं.वि. कलम १५६ मध्ये सुधारणा अधिनियम दि. ३०.८.२०१६

7 व्या वेतन आयोगासाठी समानीकरण समितीची स्थापना करण्याबाबत निवेदन दि. 16 ऑगस्ट, 2016

औरंगाबाद अति.मुख्य का.अ. मारहाण प्रकरणी निवेदन दि. 10 ऑगस्ट, 2016

संचालक, आरोग्य सेवा पदाच्या मुलाखतीसंदर्भात निवेदन दि. 4 ऑगस्ट, 2016

सेवानिवृत्तांना कालबध्द पदोन्नतीचा दुसरा लाभ देण्यासंदर्भात निवेदन दि. 19 जुलै, 2016

सेवानिवृतीचे वय 60 करण्याबाबत निवेदन दि. 16 जुलै, 2016

लक्ष्रवेध दिनासंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 8 जुलै, 2016

लक्षवेध दिनासंदर्भात पत्र दि. 5 जुलै, 2016

मा.मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार अंमलबजावणीसाठी संबंधित सचिवांना निवेदने दि. 12 मे, 2016

बाल संगोपन रजेसंदर्भात निवेदन दि. 21 एप्रिल, 2016

जलयुक्त लातूर चळवळ

सर्व पदाधिकाऱ्यांना निवेदन दि. 13 एप्रिल, 2016

कर्मचाऱ्यांच्या मोर्चाला पाठिंबा देणारे निवेदन दि. 1 एप्रिल, 2016

नांदेड जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मारहाण प्रकरणी मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 30 मार्च, 2016

मंत्रालयातील उपसचिव मारहाण प्रकरणी मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 29 मार्च, 2016

कर्मचारी संघटनांच्या मोर्चाला पाठिंबा पत्र दि. 23 मार्च, 2016

प्रसिध्दीपत्रक दि. 17.3.2016

डॉ.अशोक नांदापूरकर मारहाण प्रकरणी मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 5 मार्च, 2016

वर्धापन दिनासंदर्भातील शासकीय प्रसिध्दीपत्रक दि. 9.2.2016

मोटार वाहन निरीक्षक, श्रीरामपूर यांना झालेल्या मारहाणीसंदर्भात मा.मुख्यमंत्री व मा.परिवहन मंत्र्यांना पत्र दि. 9 फेब्रुवारी, 2016

वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या निर्णयाचा विरोध करणारे मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 16.1.2016

बदल्या धोरणासंदर्भातील प्रसिध्दीपत्रक दि. 13 जानेवारी, 2016

बदल्या धोरणासंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 13 जानेवारी, 2016

अपर मुख्यसचिव यांना पत्र दि. 11.1.2016

कल्याण महापालिका आयुक्त श्री.ई.रवींद्रन यांच्यासंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 11.1.2016

मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 7.1.2016

प्रसिध्दीपत्रक दि. 4.1.2016

राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये तयारीमध्ये जनतेचा सहभाग – अपर मुख्यसचिव (वित्त) यांना प्रस्ताव दि. 31 डिसेंबर, 2015

सरकारी अभियोक्त्यांचे शासकीय अधिका-यांबरोबरच्या अनुचित कार्यपध्दतीबाबत प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांना पत्र दि. 30 डिसेंबर, 2015

मा.मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतील निदेशानुसार कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित सचिवांना पत्रे दि. 5 डिसेंबर, 2015

आदर्श गाव हिवरे बाजारसंदर्भात माहिती

आदर्श गाव हिवरे बाजार भेटीसंदर्भात सूचना दि. 17 नोव्हेंबर, 2015

मा.मुख्यमंत्र्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दि. 7 नोव्हेंबर, 2015

भ्रष्टाचार निर्मुलन ग्राहक संरक्षण मानवाधिकार संघटनेचे महासंघाला पत्र दि. 3 नोव्हेंबर, 2015

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या “जादा काम” आंदोलनाला पाठिंबा प्रसिध्दीपत्रक दि. 2 नोव्हेंबर, 2015

उपअधिक्षक, भूमिअभिलेख यांना झालेल्या मारहाणीसंदर्भात मा.महसूल मंत्र्यांना निवेदन दि. 30 ऑक्टोबर, 2015

विक्रीकर अधिकाऱ्यांच्या बेमुदत उपोषण आंदोलनाला पाठिंबा पत्र दि. 21 ऑक्टोबर, 2015

महागाई भत्ता सुधारणा शासननिर्णय दि. 15 ऑक्टोबर, 2015

माणगांव तहसिलदार मारहाण प्रकरणी मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 12 ऑक्टोबर, 2015

मा.मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त दि. 12 ऑक्टोबर, 2015

डॉ.एकनाथ माले मारहाण प्रकरणी मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दि. 24 सप्टेंबर, 2015

मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 11 सप्टेंबर, 2015

महागाई भत्त्यासंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 9 सप्टेंबर, 2015

संघटनांच्या कार्यपध्दतीबाबत महत्वाचे शासननिर्णय दि. 9 सप्टेंबर, 2015

दिवंगत बी.डी.शिंदे यांना श्रध्दांजली दि. 8 सप्टेंबर, 2015

अधिकारी-कर्मचारी संघटनांचे संयुक्त प्रसिध्दीपत्रक दि. 31 ऑगस्ट, 2015

5 दिवसांच्या आठवड्याबाबत तासांची गणना

“पगारात भागवा” अभियानास मा.राज्यपाल महोदयांच्या शुभेच्छा

“पगारात भागवा” अभियानास मान्यवरांच्या शुभेच्छा

“पगारात भागवा” मंत्रालयातील कार्यशाळेचे प्रसिध्दीपत्रक दि. 10.8.2015

चक्राकार बदल्यांबाबत प्रसिध्दीपत्रक दि. 17 जुलै, 2015

बाह्य यंत्रणेमार्फत भरतीला विरोध प्रसिध्दीपत्रक दि. 16.7.2015

टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्र कात्रण दि. 14 जुलै, 2015

मॅट संदर्भातील वृत्तपत्र कात्रणे दि. 25 जून, 2015

मॅट रद्द न करणेबाबत प्रसिध्दीपत्रक दि. 24.6.2015

पुणे संमेलनाची सूचना दि. 23 जून, 2015

अनुकंपा धोरण शासननिर्णय दि. 20 जून, 2015

विभागीय संवर्ग वाटपासंदर्भात सुधारण प्रसिध्दीपत्रक दि. 16.6.2015

लोकसेवकांची चौकशी संमतीशिवाय नाही – वृत्तपत्र कात्रणे दि. 10.6.2015

महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार श्री.ग.दि.कुलथे यांना “बाप माणूस” पुरस्कार पत्र दि. 5 जून, 2015

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र दि. 24 जुलै, 2015

लेख्रापरीक्षा (ऑडीट) पत्र दि. 29 मे, 2015

मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 25.5.2015

विभागीय संवर्ग वाटपाबाबत मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र व प्रसिध्दीपत्रक दि. 22 मे, 2015

नैसर्गिक आपत्तीसाठी मदत प्रसिध्दीपत्रक दि. 21 मे, 2015

प्रसिध्दीपत्रक दि. 31 ऑगस्ट, 2015

मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 6.6.2015

वेतनावरील खर्च नियंत्रित करणेबाबत शासननिर्णय दि. 2 जून, 2015

“पगारात भागवा” श्री.उत्तम कांबळे यांचा लेख

महसूली विभाग वाटपासंदर्भात मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 12 मे, 2015

बिंदू नामावली तपासणीबाबत शासननिर्णय दि. 5 मे, 2015

बाल संगोपन रजेबाबत शासनास पत्र दि. 30 एप्रिल, 2015

मा.जलसंपदा मंत्र्यांना पत्र दि . 29.4.2015

लोकसेवा हक्क अध्यादेश दि. 28 एप्रिल, 2015

राज्य कार्यकारिणी कार्यव़त्त दि. 2.3.2015

निनावी खोटया तक्रारी दप्तरी दाखल करणे – शासन परिपत्रक व प्रसिध्दीपत्रक दि. 26.2.2015

वर्धापन दिन प्रसिध्दीपत्रक दि. 26.2.2015

मा.मुख्यसचिवांना पत्र व प्रसिध्दीपत्रक दि. 13.2.2015

संयुक्त विचारविनिमय समिती बैठकीचे कार्यव़त्त दि. 29 जानेवारी, 2015

मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन व प्रसिध्दीपत्रक दि. 9 डिसेंबर, 2014

मंत्री आस्थापनेबाबत शासननिर्णय दि. 1 डिसेंबर, 2014

बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण – शासननिर्णय दि. 26 नोव्हेंबर, 2014

मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन व प्रसिध्दीपत्रक दि. 17 नोव्हेंबर, 2014

मा.मुख्यमंत्र्यांना निवेदन व प्रसिध्दीपत्रक दि. 14 नोव्हेंबर, 2014

प्रसिध्दीपत्रक दि. 3 नोव्हेंबर, 2014

वैद्यकीय शिबिरासंदर्भात आवाहन दि. 3 नोव्हेंबर, 2014

मा.मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत दि. 1 नोव्हेंबर, 2014

संकेतस्थळाबाबत पत्रक दि. 21 ऑक्टोबर, 2014

शासन परिपत्रक दि. 17 ऑक्टोबर, 2014

प्रसिध्दीपत्रक दि. 8 ऑक्टोबर, 2014

महागाई भत्त्यासंदर्भात शासनास पत्र दि. 16 सप्टेंबर, 2014 व शासननिर्णय

प्रसिध्दीपत्रक दि. 22 सप्टेंबर, 2014

मारहाणसंदर्भात शासनास पत्र दि. 24 सप्टेंबर, 2014

महागाई भत्त्यासंदर्भात प्रसिध्दीपत्रक दि. 25 ऑगस्ट, 2014

कर्मचार्‍यांच्या मोर्चास सहकार्य देण्याबाबत परिपत्रक व प्रसिध्दीपत्रक दि. 21 ऑगस्ट, 2014

जि.प. कर्मचारी आंदोलनासंदर्भात शासनास पत्र दि. 16 ऑगस्ट, 2014

स्वातंत्र्य दिनाच्या शासनास शुभेच्छा दि. 14 ऑगस्ट, 2014

सेवानिवृत्तांना ओळखपत्रे मिळण्याबाबतचे प्रसिध्दीपत्रक दि. 2 ऑगस्ट, 2014

प्रसिध्दीपत्रक दि. 30 जुलै, 2014

मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 3 जुलै, 2014

विशेषांक आवाहन दि. 8 जुलै, 2014

मा.मुख्यमंत्र्यांना पत्र दि. 30 जून, 2014

मुख्यसचिवांसमवेत बैठकीचे कार्यवृत्त दि. 19 मे, 2014

महासंघाच्या विभागीय कार्यालयासाठी जागा देण्याबाबतचे कार्यवृत्त दि. २५ जुलै, २००२

संयुक्त विचारविनिमय समिती स्थापण्याबाबत शासननिर्णय दि. 28.6.1988

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to webdesign berlin, House Plans and voucher codes