बातम्या

सामूहिक रजा आंदोलन व ७ व्या वेतन आयोगासंदर्भात वृत्तपत्र कात्रणे दि. २५. १२. २०१८

सामूहिक रजा आंदोलनासंदर्भात वृत्तपत्र कात्रण दि. १५ डिसेंबर, २०१८

सामूहिक रजा आंदोलनासंदर्भात वृत्तपत्र कात्रण दि. १४ डिसेंबर, २०१८

वृत्तपत्र कात्रण दि. ८ डिसेंबर, २०१८

महागाई भत्त्यासंदर्भात वृत्तपत्र कात्रण दि. ३० ऑगस्ट, २०१८

७ वा वेतन आयोगासंदर्भात वृत्तपत्र कात्रण दि. २१ ऑगस्ट, २०१८

संपासंदर्भातील वृत्तपत्र कात्रणे दि. १०.८.२०१८

भा.दं.वि. ३५३ संदर्भात वृत्तपत्र कात्रण दि. ३१.७.२०१८

कोल्हापूर दौरा बातम्या दि. ११.७.२०१८

बाल संगोपन रजे संदर्भातील बातम्या दि. ४.७.२०१८

शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाण-दमबाजीसंदर्भात भा.दं.सं. मधील सुधारणेबाबत वृत्तपत्र कात्रणे दि. १२.६.२०१८

महिला अधिकाऱ्यांच्या बदली धोरणासंदर्भात वृत्तपत्र कात्रणे दि. १७.५.२०१८

आंदोलनासंदर्भातील वृत्तपत्र कात्रणे दि. २४.४.२०१८

अधिकारी महासंघ आंदोलनाच्या पवित्र्यात – वृत्तपत्र कात्रणे दि. ९.४.२०१८

वर्धापन दिन कार्यक्रमासंबंधी वृत्तपत्र कात्रणे दि. ८.२.२०१८

वर्धापन दिन कार्यक्रमासंबंधी वृत्तपत्र कात्रणे दि. ८.२.२०१८

वृत्तपत्र कात्रण दि. 6.10.2017

महागाई भत्त्यासंदर्भात वृत्तपत्र कात्रण दि. 22.9.2017

महागाई भत्त्यासंदर्भात वृत्तपत्र कात्रण दि. 14.9.2017

संपासंदर्भात वृत्तपत्र कात्रणे दि. 8 जुलै, 2017

पगारात भागवा अभियानासंदर्भातील कात्रण दि. 7 जून, 2017

सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्यासंदर्भात श्री.ग.दि.कुलथे यांचा लेख दि. 24/5/2017

संप आंदोलनाबाबत वृत्तपत्र कात्रणे दि. 13.4.2017

मारहाण व दमबाजीसंदर्भात कात्रणे दि. 1.4.2017

5 दिवसांच्या आठवड्याबाबत कात्रण दि. 31/3/2017

रिक्त पदांसंदर्भात वृत्तपत्र कात्रण दि. 9.3.2017

संपासंदर्भातील वृत्तपत्र कात्रणे दि. 18.1.2017

संपासंदर्भातील वृत्तपत्र कात्रणे दि. 11.1.2017

दै.नवशक्ती व महाराष्ट्र टाइम्स ची कात्रणे दि. 4 जानेवारी, 2017

दै. लोकसत्ताचे संपादकीय दि. 17 डिसेंबर, 2016

वृत्तपत्र कात्रणे दि. 10

नोव्हेंबर, 2016

7 व्या वेतन आयोगासंदर्भात दै.लोकसत्ता मधील बातमी दि. 19 मार्च, 2016

महाराष्ट्र टाइम्स – २२ डिसेंबर २०१५

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to webdesign berlin, House Plans and voucher codes